Architekt Szczecin

71-804 Szczecin, Polska, Perłowa 19, Stołczyn

tel.: 609 643 717 | email: almisza@wp.pl |
Zapraszamy do kontaktu: poniedziałek - piątek 8:30-16:30 | Mapa: Architekt Szczecin

Oferta

Do kogo skierowana jest oferta:

 • klienci indywidualni
 • przedsiębiorstwa budowlane (również dla założenia „Projektuj i zrealizuj”)
 • firmy developerskie i spółdzielnie mieszkaniowe
 • zarządcy obiektów budowlanych
 • biura nieruchomości
 • urzędy i instytucje

Zakres oferty

 • projektowanie nowych obiektów: budynki jednorodzinne, wielorodzinne, biurowe, usługowe, przemysłowe
 • projektowanie w zakresie obiektów istniejących:
  • inwentaryzacje stanu istniejącego
  • rozbudowa
  • przebudowa
 • zmiana sposobu użytkowania
 • legalizacje samowoli budowlanej
 • projektowanie i legalizacja łazienek w kamienicach
 • przygotowanie dokumentów do zaświadczenia o samodzielności lokali
 • adaptacje projektów gotowych
 • adaptacje projektów typowych
 • projektowanie wnętrz mieszkalnych
 • nadzory autorskie na budowie
 • doradztwo w doborze działki pod inwestycje: sprawdzenie warunków zabudowy i przyłączy, warunków gruntowo-wodnych
 • reprezentowanie Inwestora przez organami administracji takimi jak: urzędy, instytucje, osoby fizyczne przy procedurach podanych poniżej

Procedury związane z pozwoleniem na budowę (zakres usług)

 1. Dobór działki budowlanej pod kątem warunków zabudowy /planu miejscowego/ oraz warunków gruntowo – wodnych (dot. obiektów nowo-budowanych).
 2. Występowanie w roli pełnomocnika w imieniu Inwestora przed wszystkimi organami administracji.
 3. Złożenie wniosków o warunki: zabudowy (lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania) (dot. budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania), przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej; wystąpienie z wnioskiem o zgodę na zjazd z drogi, odrolnienie gruntów i inne (jeśli wymagane rozumieniu przepisów prawa).
 4. Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu- opcjonalnie adaptacja projektu gotowego wraz ze wszystkimi branżami projektowymi.
 5. Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku (do pozwolenia na budowę).
 6. Sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu (jeśli wynika ze specyfiki obiektu)
 7. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami oraz z konserwatorem zabytków (jeśli wymagane w rozumieniu przepisów prawa).
 8. Uzgodnienie i uzyskanie opinii ZUDP.
 9. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiórkę, przebudowę, rozbudowę, zmianę sposobu użytkowania) wraz z kompletem dokumentacji projektowej i niezbędnymi dokumentami.
 10. Przedłożenie Inwestorowi pełnomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub jak w pkt. 9).
 11. Złożenie wniosku o wydanie dziennika budowy wraz z niezbędnymi dokumentami i zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.
 12. Zapewnienie kierownika budowy i/lub inspektora nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie.
 13. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w przypadku dokonania nieistotnych zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej
 14. Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych /zgłoszenie obiektu do użytkowania / (w zależności od rodzaju obiektu) wraz ze złożeniem certyfikatu energetycznego i innych niezbędnych dokumentów.

Projekty gotowe / adaptacje

Podejmujemy się także adaptacji projektów gotowych, wybranych przez Państwa. Jeśli mają Państwo wątpliwości w wyborze idealnego projektu spośród setek projektów gotowych doradzamy który z nich wybrać. Na życzenie wprowadzimy zmiany do projektu typowego.

Jeżeli cenią sobie Państwo indywidualność i oczekują wyjątkowego rozwiązania architektonicznego możemy zaproponować Państwu atrakcyjną ofertę na niepowtarzalny indywidualny projekt domu.
Na Państwa życzenie zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Jeśli są Państwo przed wyborem działki pod wymarzony dom oferujemy wszelkie doradztwo prawne wraz z analizą przydatności terenu pod zabudowę, możliwość uzyskania warunków zabudowy i przyłączy. Współpracujemy z zaufanym Biurem Nieruchomości w Szczecinie.

11495 1,506 total views,  2 views today